Absolutní vítěz
Projekt: Pro jedno TýTý slunce nesvítí
Realizátor/přihlašovatel: Seznam.cz, AC&C Public Relations
Pro: Seznam.cz