Absolutní vítěz
Projekt: Pro jedno TýTý slunce nesvítí
Agentura / Přihlašovatel: Seznam.cz, AC&C Public Relations
Klient: Seznam.cz