1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty působící v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations. Jedná se např. o PR agentury, PR a komunikační oddělení společností, firem a institucí, orgány státní správy, subjekty z nevládního sektoru či jednotlivce.
  2. Přihlášené projekty musí být realizované v České republice nebo v zahraničí v průběhu roku 2022 do března 2023 a jsou v souladu s etickými pravidly oboru. Projekty realizované v zahraničí musí být koordinovány nebo realizovány českým subjektem.
  3. Podmínkou účasti je přihlášení projektu do soutěže přes on-line přihlášku na webové stránce projektu (www.cenalemur.cz) do termínu uzávěrky 31. března 2023 včetně, případně do prodlouženého termínu uzávěrky, pokud jej Asociace public relations (dále jen „pořadatel“) vyhlásí.
  4. Každý projekt může být přihlášen do různých kategorií.
  5. V přihlášce je nutné řádně vyplnit všechna povinná pole. Pole „Název projektu“ a „Projekt navrhla a provedla“ jsou podkladem pro produkci večera, výrobu diplomů a cen. Pole v sekci „Fakturační údaje“ jsou podkladem pro vystavení faktury. Po uzávěrce přihlášek jsou informace v těchto polích dále zpracovávány a nelze je měnit.
  6. K přihlášce je nutné dodat jeden klíčový snímek, vystihující přihlašovaný projekt (barevná fotografie bez grafiky a textu, kresba atd.). Fotografie budou využity pro novou podobu tzv. SHORTLISTU a k představení projektu na slavnostním večeru. Pokud přihlašovatel požadovaný snímek nedodá, bere na vědomí, že bude pro tyto účely vybrána fotografie pořadatelem. Po uzávěrce přihlášek jsou fotografie dále zpracovávány a nelze je měnit.
  7. Do soutěže jsou zařazeny přihlášené projekty po uhrazení účastnického poplatku na základě faktury vystavené pořadatelem soutěže po uzávěrce přihlášek. Pokud nebude účastnický poplatek uhrazen v termínu splatnosti, bude projekt ze soutěže vyřazen.
  8. Odborníky do poroty oslovuje pořadatel na základě souhlasu výkonné rady APRA. Porotce rozdělí do jednotlivých komisí tak, aby nevznikal konflikt zájmů. Pokud však konflikt zájmů vznikne, je porotce povinen toto nahlásit pořadateli soutěže.
  9. Porota složená z cca 60 odborníků z řad členských i nečlenských agentur APRA, PR profesionálů a zástupců médií hodnotí projekty ve třech kolech. V prvním kole hlasují porotci on-line a vzejdou z něj nominace, tzv. SHORTLIST, který bude zveřejněn na webu soutěže 15. května 2023. V následujícím kole se porotci scházejí (případně online) a jejich hlasování rozhodne o umístění na prvních třech místech v každé kategorii. Třetí kolo proběhne opět online a jeho výsledkem je volba absolutního vítěze soutěže. Konečné výsledky budou zveřejněné na slavnostním večeru.
  10. Soutěž LEMUR je výhradním partnerem prestižní soutěže SABRE AWARDS. Vítězové v kategorii Komunikační disciplíny (kategorie I.1. – I.8.) automaticky postupují do soutěže SABRE AWARDS. Za správnost přihlášky do soutěže SABRE AWARDS zodpovídá přihlašovatel projektu.
  11. Podáním přihlášky přihlašovatel souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.