Projekty přihlášené do Ceny LEMUR jsou hodnoceny odbornou porotou složenou z cca 60 profesionálů z agentur, firem, asociací, akademiků a médií. Porotci budou rozděleni do komisí, které hodnotí různé kategorie.

První kolo hodnocení proběhne bezprostředně po uzavření přihlášek a jejich zpracování sekretariátem APRA. Hodnotí se on-line. Každý hodnotitel uděluje jednotlivým projektům známku 1 – 5, jako při školním známkování. Z prvního kola vzejdou nominace, tzv. SHORTLIST, který bude zveřejněn 15. května 2023.

Druhé kolo hodnocení proběhne v první polovině května. Porotci vyberou z nominovaných projektů ty, které získají ocenění v příslušné kategorii. O obsazení jednotlivých míst (1. – 3. místo) rozhoduje porota většinou hlasů.

Ve třetím kole hodnocení je z nominovaných projektů napříč kategoriemi vybírán absolutní vítěz soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 15. června.

Na seminář Jak vyhrát Lemura se podívejte zde.
Zkušený porotce Václav Pavelka a Jan Kučmáš z oceňované agentury AMI Communications radí, jak na přihlášku.