Absolutní vítěz
Projekt: Karel na Hrad
Agentura / Přihlašovatel: Volební tým Karla Schwarzenberga
Klient: Karel Schwarzenberg