Absolutní vítěz
Projekt: Karel na Hrad
Realizátor/přihlašovatel: Volební tým Karla Schwarzenberga
Pro: Karel Schwarzenberg