Absolutní vítěz
Projekt: BEZKOLA.cz
Agentura / Přihlašovatel: Česká pojišťovna a. s. / AMI Communications, spol. s r. o.
Klient: Česká pojišťovna a. s.