Anna Minaříková
Anna Minaříková
Lasvit PR Manager
Porotce

Anna Minaříková

Globální media a VIP relations pro Lasvit. Management PR agentur na USA, DACH, UK, IT a FR trzích. Vedení časopisu Spacial.