Kamila Gamalová
Kamila Gamalová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Akademický pracovník

E-mail: gamalova@utb.cz

Porotce

Kamila Gamalová

Působí jako akademický pracovník na Ústavu marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se specializuje na PR, kreativitu reklamy, projektový management v praxi a integrovanou marketingovou komunikaci.

Má 14 let zkušeností s řízením mezinárodních projektů, organizováním kulturních a vzdělávacích akcí, participativním rozpočtem a celkově s projekty zaměřenými na inovativní rozvoj měst a přenášení dobré praxe. V těchto odvětvích se věnuje i odbornému poradenství na národní i mezinárodní úrovni.

Spolupracuje s řadou organizací ze státní správy jak na úrovni města, tak také na úrovni ministerstva a operačních programů EU v zahraničí. Kromě toho má zkušenosti s podnikatelským prostředím a neziskovým sektorem. V rámci působení na pozici výkonného manažera Zlínského kreativního klastru, z.s. se aktivně podílela na rozvoji kulturních a kreativních odvětví ve Zlínském kraji.