Miroslav Karlíček
Miroslav Karlíček
Vysoká škola ekonomická v Praze Vedoucí katedry marketingu
Porotce

Miroslav Karlíček

Praktické zkušenosti získal mimo jiné v agentuře Ogilvy Public Relations, kde pracoval pro klienty jako Janssen-Cilag, Plzeňský Prazdroj, Henkel, Medicom Int. či Olympus. Další zkušenosti nabyl během výzkumného pobytu na prestižní HEC School of Management ve Francii a během odborných praxí ve společnostech EPSON v USA či BOSCH v Německu. Osm let působil také jako proděkan pro PR a spolupráci s praxí na Fakultě podnikohospodářské VŠE. V rámci této funkce byl dvakrát součástí nejužšího týmu pro mezinárodní akreditaci EQUIS, kterou fakulta získala v roce 2017 a obhájila v roce 2020. Ve své pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje především na problematiku role marketingu ve firmách, hodnocení výkonnosti marketingu a marketingu umění. Publikoval mimo jiné v Journal of Strategic Marketing, Journal of Consumer Marketing či Journal of Arts Management, Law, and Society. Je rovněž autorem populárních knih Jak na marketingovou komunikaci nebo Základy marketingu.