Tomáš Macků
Tomáš Macků
Ipsos External Affairs Director
Porotce

Tomáš Macků

Tomáš se podílí na dlouhodobých projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci a za vztahy s významnými klienty. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, marketingu a PR pracuje 30 let, z toho v Ipsosu už 13 let.

Je členem mnoha asociací, svazů, klubů a odborných porot. Věnuje se tématům CSR a udržitelného rozvoje.