Václav Pavelka
Václav Pavelka
Native PR Chief Consultant
Porotce

Václav Pavelka

Hlavní konzultant komunikační agentury Native PR, kterou založil ještě jako student pražské Vysoké školy ekonomické. Za 30 let v oboru pracoval pro několik set klientů. Specializuje se zejména na tvorbu strategií, krizovou komunikaci a ovlivňování veřejného mínění. Jako dlouholetý člen vedení APRA se podílel na formování profesních a etických standardů v České republice. V roce 2019 byl touto organizací oceněn za celoživotní přínos oboru. Přes 25 let je také členem PR Klubu, který jej v roce 2016 uvedl do oborové Síně slávy.