Vladimír Přech
Vladimír Přech
GORDIC spol. s. r. o. Ředitel obchodně-právní sekce
Porotce

Vladimír Přech